Next Advokater


Tydlig specialistkompetens

Helene Holm

Advokat | Delägare

Inriktning

  • Bank och finans
  • Försäkringsrätt
  • GDPR

Utbildning

Jur. kand. Stockholms universitet, 2003

Fil. kand. företagsekonomi, Stockholms universitet, 2004

SwedSec, licens för ledning och kontrollfunktioner, 2015-2016

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund 2018

Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Finska

Karriär

Next Advokater (tidigare ADN Law), biträdande jurist, 2017-

PRI Pensionsgaranti och PRI Stiftelsetjänst, bolagsjurist, 2011-2016

Amfa Finans, bolagsjurist, 2009-2010

Advokatfirman Allians, biträdande jurist, 2007-2009

Länsrätten i Stockholms län, föredragande, 2007

Ålands tingsrätt, tingsnotarie, 2005-2006

Manpower – uthyrd till Eqvitec Partners OY, 2005

Om mig

Helene har sedan 2009 arbetat med affärsjuridisk rådgivning inom bank-, finans- och försäkringssektorn. Hon har bl.a. varit bolagsjurist och complianceansvarig för såväl försäkringsbolag, värdepappersbolag, fondbolag som kreditmarknadsbolag. Helenes arbete är nu primärt inriktat på löpande rådgivning i regulatoriska frågor. Helene har bl.a. startat och skött complianceuppdrag, ansvarat för tillståndsansökningar och tillsynsärenden. Hon har varit rådgivare i regulatoriska frågor.

Helene har också erfarenhet av löpande affärsjuridik i tillståndspliktig verksamhet, omfattande bland annat granskning av avtal, upprättande av allmänna villkor och upprättande av interna styrande dokument. Hon har genom sitt arbete även kommit i kontakt med pensionsstiftelser. Helene har även implementerat GDPR i flera organisationer och är verksam som dataskyddsombud.

Innan specialiseringen på bank- och finans var Helene allmänt verksam på en affärsjuridisk advokatbyrå samt satt ting på Ålands tingsrätt, hon har också jobbat på förvaltningsdomstol och riskkapitalbolag.

Helene är ursprungligen från Finland, men studerade och tog sin examen från Stockholms Universitet.