Next Advokater


Tydlig specialistkompetens

Aktuellt

NEXT SÖKER EKONOMIANSVARIG

19 Sep 2019

Vi fortsätter växa och söker nu ekonomiansvarig. Välkommen med ansökan till http://clarify.se/lediga-jobb/419-ekonomiansvarig-till-next-advokater/

NEXT HAR BITRÄTT HÄSTKÄLLAREN RID TRAV & WESTERN AB

17 Jul 2019

Next har biträtt Hästkällaren Rid Trav & Western AB i samband med bolagets notering på NGM Nordic MTF. Hästkällaren är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare, samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport. Första dag för handel med bolagets aktier är idag, den 17 juli 2019. Nexts team har bestått av Joacim Öhlund (ansvarig delägare) och biträdande juristen Nejra Poljo.

ARE YOU NEXT?

17 Jun 2019

Är du en erfaren jurist som funderar på nästa steg i karriären? Arbetar du eller har du arbetat med aktiemarknadsrätt, bolagsrätt och/eller M&A?

Då kan du bli en del av vår verksamhetsgrupp inom bolagsrätt, aktiemarknadsrätt och M&A där vi i huvudsak arbetar med frågor relaterade till företagsförvärv, kapitalanskaffningar, börsnoteringar, regelefterlevnad, bolagsstämmor och övriga bolags- och aktiemarknadsrättsliga frågor.

Hör av dig till Joacim Öhlund så får du veta mer.

NEXT RÅDGIVARE VID FÖRETRÄDESEMISSION PÅ SPOTLIGHT STOCK MARKET

17 Jun 2019

Cleantech-bolaget Enrad som utvecklar energisnåla och miljövänliga kyl- & värmepumpsystem har beslutat om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Vid full teckning tillförs Enrad cirka 11,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattar högst 2.317.155 units.

Ansvarige delägaren Joacim Öhlund och biträdande juristen Nejra Poljo är Enrads legala rådgivare i samband med företrädesemissionen.

AFFÄRSVÄRLDENS ÅRLIGA RANKNING AV ADVOKATBYRÅER

4 Apr 2019

I Affärsvärldens årliga ranking av advokatbyråer noterade Next (under dåvarande firmanamnet ADN Law) landets femte största omsättningsökning procentuellt 2018, efter en ökning med nästan 80 % från föregående år.

NEXT BITRÄDER VID KÖPET AV FÅFÄNGAN RESTAURANG OCH EVENEMANG

14 Sep 2018

Next, genom delägarna Kristoffer Sparring och Joacim Öhlund samt biträdande juristen Nejra Poljo, har biträtt köparna i samband med köpet av Fåfängan Restaurang och Evenemang från Nordic Trade Network AB. Köpet genomfördes genom förvärvet av samtliga aktier i Vanitybar AB som äger och driver restaurangrörelsen belägen på Södermalm i Stockholm.

NEXT BITRÄDER VID CARLYLE GROUPS FÖRVÄRV AV AKZO NOBELS AFFÄRSOMRÅDE SPECIALTY CHEMICALS

26 Jun 2018

Next, genom delägarna Pia Nyblaeus och Joacim Öhlund samt biträdande juristen Nejra Poljo, har biträtt Carlyle Group med rådgivning i arbetsrättsliga och bolagsrättsliga frågor inför Carlyle Groups och GICs förvärv av hela affärsområdet Specialty Chemicals från Akzo Nobel för 10, 2 miljarder euro, motsvarande ca 100 miljarder kronor. Transaktionen beräknas slutföras före utgången av 2018.

MARKNADSFÖRINGSRÄTTEN OCH ''INFLUENCERS''

25 Jun 2018

Magnus Tonell och Pia Järvengren Gerner har skrivit utförligt om reglerna som influencers behöver följa i gränslandet till reklam, med utgångspunkt i den sk KISSIE-domen och avgöranden i RON, i senaste numret av BrandNews.

NEXT BITRÄDER VID FÖRSÄLJNING AV MYSEC SWEDEN AB

21 Jun 2018

Mysec utvecklar, installerar, driftar och underhåller avancerade säkerhetssystem till företag och den offentliga sektorn. Med en stark position i Stockholmsregionen har företaget byggt långvariga kundrelationer med dokumenterat hög leveranskvalitet. Mysec, som 2017 utsågs till DI Gasell, har under de tre senaste åren levererat 25 % i tillväxt på årsbasis och omsättningen från maj 2017 till februari 2018 uppgick till ca 29 MSEK.

Viktiga större kunder är Arla, ICA, Botkyrka kommun, Stockholms Stad, SATS, och en större svensk klädkedja.

NEXT EXPANDERAR MED TRE NYA DELÄGARE

9 Jan 2018

Next välkomnar tre nya delägare - Claes Lood, Kristoffer Sparring och Joacim Öhlund - från och med årsskiftet. Tillskottet förstärker byråns erbjudande av M&A, aktiemarknadsrätt, fastighetsrätt och kommersiell avtals- och tvistlösning vilket ger en ökad bredd att erbjuda våra klienter. Claes Lood och Kristoffer Sparring har lång erfarenhet av kommersiell tvistlösning. Claes Lood medför även stor kompetens inom mäklarrelaterad juridik och ekonomiska föreningar. Kristoffer Sparring har lång erfarenhet från kommersiell avtalsrätt och idrottsjuridik. Joacim Öhlund tar med sig en bred spetskompetens och lång erfarenhet inom M&A, aktiemarknadsrätt och bolagsrätt.