Next Advokater


Tydlig specialistkompetens

Claes Lood

Advokat | Delägare

Inriktning

  • Kommersiell tvistlösning
  • Allmän affärsjuridik

Utbildning

Jur. kand. Stockholms universitet, 2003

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund (2008-)

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Karriär

Next Advokater (tidigare ADN Law), Partner, 2018-

Advokatfirman Fylgia, 2011-2017 (Partner sedan 2015)

Advokatfirman Glimstedt, biträdande jurist, 2007-2011

Rosengrens Advokatbyrå, biträdande jurist, 2005-2007

Tingstjänstgöring Borås tingsrätt, 2003-2005

Om mig

Claes är ansvarig delägare för Nexts tvistlösningsavdelning. Han har över femton års erfarenhet av främst kommersiell tvistlösning och har tidigare varit verksam på bland annat som delägare i Advokatfirman Fylgia i Stockholm, där han var ansvarig för byråns tvistlösningsgrupp som bestod av ca 20 jurister. Han är en erkänt kompetent processförare med bred erfarenhet av tvister i såväl allmän domstol som svenska och internationella skiljeförfaranden.

Typiska mål som han hanterar inkluderar avtals- och skadeståndstvister, entreprenadtvister, tvister om företagshemligheter, rådgivaransvarsfrågor samt försäkringstvister m.m.

Under ett antal år har han även ansvarat för den juridiska rådgivningen åt ett av Sveriges två branschförbund för fastighetsmäklare och har genom detta arbete samlat på sig en betydande erfarenhet inom det rättsområdet.

Claes tar även uppdrag som särskild granskare enligt aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar.