Next Advokater


Tydlig specialistkompetens

Matthias Schmitt

Advokat | Delägare

Inriktning

 • Försäkringsrätt
 • Kommersiell avtalsrätt
 • Sjö- och transporträtt
 • Tvistelösning

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund (2006)

Tysklands advokatsamfund (2002)

Tysk-Nordiska juristföreningen

Försäkringsjuridiska föreningen

Svenska Sjörättsföreningen

German Transport Law association

Swedish Arbitration Association (SAA)

German Institute for Arbitration (DIS)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Tyska

Utbildning

University of Stockholm, LL.M., 1994 - 1995
och 1998 - 1999

University of Kiel, LL.M., 1995 - 1998

University of Constance, 1992 - 1995

Karriär

Next Advokater, partner, 2020 -

Ramberg Advokater, delägare, 2016 - 2020

Von Lode Advokat, 2013 - 2015

MAQS Law Firm (Sammanslagning Morssing & Nycander och MAQS), 2008 - 2013

Advokatfirman Morssing & Nycander, 2005 - 2007

Law Firm Advos Rechtsanwälte, Düsseldorf Germany, 2002 - 2005

Advokatfirman Morssing & Nycander, 2001 - 2002

District Court Düsseldorf Germany, 1999 - 2001

Om mig

Matthias är främst verksam inom rättsområdena försäkringsrätt, kommersiell avtalsrätt och sjö- och transporträtt. Därutöver har Matthias omfattande erfarenhet av tvistelösning och företräder löpande klienter i skiljeförfaranden och domstolsprocesser. Matthias har företrätt försäkringsbolag samt bolag inom varierande industrisektorer och detaljhandeln i domstolsprocesser och skiljeförfaranden, till exempel i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Matthias biträder även tysktalande och svenska klienter i gränsöverskridande handelsrättsliga ärenden, kommersiell avtalsrätt avseende distribution, handelsagentur, franchising m.m., bolagsrätt samt gränsöverskridande tvister.

Publikationer / Uppdrag

 • Medförfattare, Handbok i försäkringsrätt
 • Författare av flertalet artiklar om transporträtt och komparativ rätt
 • Masteruppsats: Arbitration without Privity
 • Deltar regelbundet som föredragshållare vid seminarier inom försäkringsrätt, transporträtt och handelsrätt