Next Advokater


Tydlig specialistkompetens

Magnus Tonell

Advokat | Delägare

Inriktning

 • Immaterialrätt
 • IT-rätt

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

Akademin för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK), Uppsala University

Member of Practitioners Council (Praktikerrådet)

Member of the Swedish National Group of AIPPI

Member of the Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG)

Member of the Swedish Association for the protection of Intellectual Property (SFIR)

Member of the Swedish Copyright Association (SFU)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Utbildning

Jur. kand. Stockholms universitet, 2001

Studier i företagsekonomi, Stockholms Universitet

Karriär

Next Advokater (tidigare ADN Law), Partner, 2013-

Advokatfirman Fylgia, Advokat, 2010-2013

AGL Advokater, Advokat/biträdande jurist 2006-2010

Administration av litterära rättigheter i Sverige, Förhandlingsansvarig jurist, 2001-2006

Om mig

Magnus arbetar huvudsakligen med immaterialrätt, företagshemligheter och marknadsrätt, IT-rätt, med särskild inriktning på kommersiella avtal och tvistlösning inom nämnda områden.

Magnus har sedan många år erfarenhet att arbeta med flera betydelsefulla ärenden inom området. Magnus är en flitigt anlitad föreläsare i ovanstående ämnen. Magnus har föreläst vid Stockholms och Uppsala universitet och även hos ledande kursleverantörer såsom BG Institute och Fakultetskurser VJS samt advokatbyråer och organisationer såsom Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) och Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU).

Magnus har skrivit ett stort antal artiklar inom sina expertområden. Han är också författare till böckerna Sekretessavtal och det rättsliga skyddet för företagshemligheter", Jure förlag 2014 och ”Agentlagen – en kommentar”, Norstedts Juridik 2014. Magnus skriver också regelbundet expertkommentarer rörande immaterialrätt för Blendow Lexnova och tidskriften Brandnews. Magnus är dessutom en av författarna av Crito-modulerna uppdragsavtal respektive licensavtal som publiceras och tillhandahålls av Norstedt Juridik (Crito är ett internetbaserat verktyg för affärsjurister och andra jurister som innehåller handelsavtal med praxis och kommentarer).

Magnus Tonell has deep expertise in copyright law and in general very knowledgeable within IP.

- Legal 500, 2020

Next har en mycket hög kompetens inom affärsjuridiken och särskilt inom områdena upphovsrätt och tvistemål. Vi uppskattar särskilt Magnus Tonells proaktivitet och lösningsorientering i rådgivning kring komplexa rättsfrågor och rättsprocesser.

- Sara Edlund, Chefsjurist Dustin

Magnus Tonell is one of the top names in the country for trade secrets work.

- Legal 500, 2020

Med stort och personligt engagemang har Magnus Tonells erfarenhet inom immaterialrätt tillsammans med Claes Lood i domstolsförhandling varit ovärderligt för mig och mitt företag. Next är en betydelsefull samarbetspartner i juridiska frågor och ger alltid handfasta erfarenhetsbaserade råd med stort engagemang för mig och Hatten.

- Anneli Tisell, skapare av konceptet Babblarna, CEO, Hatten Education AB

Magnus Tonell is a hardworking lawyer who always goes the extra mile for his clients.

- Legal 500, 2020

 Jag och mina kollegor har jobbat tillsammans med Magnus Tonell i flera ärenden och uppdrag. Hans kompetens inom varumärkes-, avtals- och marknadsrätt utifrån ett affärsmässigt perspektiv har varit synnerligen värdefulla. Dessutom kan vi skratta ihop.

- Caroline Fellbom Franke, chefsjurist Brandskyddsföreningen

Publikationer

 • Marknadsföringsrätten och ”influencers” – reklam, PR eller spegling av egen åsikt? 2018, Brandnews
 • Agentlagen - En kommentar till lagen om handelsagentur m.m, 2014, Norstedts juridik, Norstedts Gula Bibliotek
 • Publicering på Internet – om ansvaret för innehållet i externa inlägg på hemsidor, 2013
 • I immaterialrättens gränsland (samlingsverk), 2012, Jure förlag
 • Sekretess och immaterialrätt - parallella skyddsformer, 2012, Patenteye (1/2012)
 • Sekretessavtal – och det rättsliga skyddet för företagshemligheter, 2012, Jure förlag
 • Exploatering av kändisars namn och ansikten, 2011, Brandnews
 • Journalistik, PR eller reklam? – några marknadsrättsliga aspekter, 2011, Infotorg juridik
 • Skadeståndspreskription vid intrång i det industriella rättsskyddet eller angrepp mot företagshemligheter, 2011, NIR- nordiskt immateriellt rättsskydd
 • Avtalad tystnad, 2010, Patenteye (3/2010)
 • Ipred - Nytt vapen mot oidentifierade intrångsgörare, 2009, Pointlex, Infotorg Juridik
 • Moms på upphovsrättsersättning- ett genuint problem, 2009, NIR - Nordiskt Immateriellt Rättsskydd /Skattenytt
 • Rätten till och ansvaret för innehållet i Reklamfilm, 2009, Brandnews (BN 5-6/2009)
 • I gränslandet mellan marknadsrätt och tryckfrihet, 2008, Brandnews (BN 5/2008)
 • Rättsskyddet enda motmedlet mot plagiat, 2008, Pointlex Infotorg Juridik
 • Licensiering av merchandisingrättigheter, 2007, Brandnews (BN 1/2007)
 • Rättsskyddet- en integrerad del av den varumärkesbyggande processen, 2007, Brandnews (BN 4/2007)
 • Ersättning för lidande eller annat förfång vid upphovsrättsintrång – särskilt om ersättningsberäkningen, 2006, NIR 3/2006
 • Expertkommentarer i immaterialrätt - Blendow Lexnova
 • Inskränkningar i upphovsrätten – upphovsrättsligt skyddade alster som bevisning i tvistemål, 2019 (Pia Järvengren Gerner medförfattare)
 • Marknadsföringsrätten och ”influencers” – redaktionellt innehåll, PR eller reklam? 2018 (Pia Järvengren Gerner medförfattare)
 • Skadeståndsberäkning vid immaterialrättsintrång – skälig ersättning, 2018
 • Bestämning av vitesbelopp vid marknadsföringsrättsliga mål, 2018 (Pia Järvengren Gerner medförfattare)
 • Något om skydd för kända varumärken vid jämförande reklam, 2017 (Pia Järvengren Gerner medförfattare)
 • Upphovsrättsligt skyddade verk som bevisning i tvistemål, 2017
 • Implementeringen av direktiv leder till ny lag om företagshemligheter, 2017
 • En dyr historia när Nestlé förlorar i omfattande varumärkestvist mot Orkla, 2017 (Pia Järvengren Gerner medförfattare)
 • Ny viktig EU-dom om upphovsrätt, 2016 (Thorbjörn Öström medförfattare)

 • Företagshemlighetsskyddet harmoniseras inom EU, 2016
 • Modernisering av upphovsrätten på den digitala inre marknaden, 2016 (Thorbjörn Öström medförfattare)
 • Ny domstol för immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål, 2016 (Jan Lindén medförfattare)
 • Tolkning av upphovsrättslicensavtal – särskilt om specifikationsprincipen och specialitetsgrundsatsen, 2015
 • Konkurrensklausuler i anställningsförhållande – vad kan man avtala om? 2015
 • Företagshemlighetsskyddets begränsningar – och något om förhållandet till immaterialrättsliga förfoganden över databaser, 2015
 • Två sidor av det varumärkesrättsliga myntet; Del 1 – något ytterligare om de straffrättsliga bedömningsprinciperna vid uppsåtliga varumärkesintrång, 2014
 • Kommersiell immaterialrätt – den straffrättsliga dimensionen, 2014
 • Släkt- och artistnamn i varumärkesrätten, 2014
 • Företagshemlighetsskyddet i utveckling, 2013
 • Några aspekter att fundera över vid registrering av varumärken och mönster utan prövning av relativa registreringshinder, 2013
 • Relativa registreringshinder och verkligt bruk i varumärkesrätten, 2013
 • Den kollektiva upphovsrätten, 2013
 • Interimistiska beslut – förutsättningar och risker, 2013 (Tobias Eltell medförfattare)
 • Något om det rättsliga skyddet för datorprogram – rättsfall från EU-domstolen, 2012
 • Upphovsrättsligt skydd för kartor m.m. – ger upphovsrätten ett investeringsskydd? 2012
 • Varningsbrev – särskilt vid angrepp mot företagshemligheter, 2012
 • Domsrätt på Internet, 2012
 • Ett intressant mål om varumärkeslicenser, 2012
 • Ny varumärkeslag 2011
 • Avtalad sekretess i kommersiella förhållanden – en introduktion till sekretessavtals innehåll och funktion, 2011
 • Skadeståndsberäkning – särskilt om förutsättningarna för bevislättnad, 2011
 • Skadeståndspreskription, 2011
 • Avtalad upphovsrätt – regler och principer vid tolkning av upphovsrättslicensavtal, 2011
 • Skydd för varumärken vid användning av sponsrade länkar i söktjänster på Internet – en redogörelse för EU-domstolens avgöranden i frågan, 2011 (Anna-Karin Abdon medförfattare)
 • Skyddet för egen bild och namn i reklamsammanhang, 2011
 • Bloggjuridik – om ansvaret för innehållet i externa inlägg på hemsidor, 2011