Next Advokater


Tydlig specialistkompetens

Hans Schedin

Advokat | Senior Counsel

Inriktning

  • Företag inom den finansiella sektorn
  • Reglering och finansiell tillsyn
  • Bolagsrätt
  • Börsrätt

Utbildning

Jur. kand. Stockholms universitet, 1970

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund (2007-)

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Karriär

Next Advokater (tidigare ADN Law), Senior counsel, 2018-

MAQS Advokatbyrå, 2005-2018, (Partner sedan 2007)

Finansinspektionen 1994-2005

Bankstödsnämnden 1993-1994

Finansdepartementet 1988-1993

Civildepartementet 1985-1988

Statsrådsberedningen 1981-1985

Svea hovrätt, hovrättsassessor 1981

Om mig

Hans har lång och gedigen erfarenhet av finansiell lagstiftning, reglering och finansiell tillsyn samt krishantering. Hans har varit departementsråd och ansvarig för bank- och försäkringslagstiftning på Finansdepartementet, och var också djupt engagerad i att hantera den svenska bankkrisen i början av 1990-talet. Under tio år, fram till 2005, var han ställföreträdande generaldirektör och chefsjurist på Finansinspektionen. Hans är sedan år 2007 advokat med speciell inriktning på företag inom den finansiella sektorn.