Next Advokater


Tydlig specialistkompetens

Tor Dunér

Advokat | Senior Counsel

Inriktning

  • Bank och finans
  • Bolagsrätt
  • Kommersiell avtalsrätt
  • M&A

Utbildning

Jur. kand. Stockholms universitet, 1987

Studier i ekonomi, Quincy University, 1980-1982

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Karriär

Next Advokater, Senior Counsel, 2021-

Next Advokater (tidigare ADN Law), Partner, 2007-2020

Dunér Advokatbyrå, Partner, 2003-2007

Nordeakoncernen, bank- och bolagsjurist, 1998-2003

Swedbankkoncernen, bank- och bolagsjurist, 1993-1998

Setterwalls Advokatbyrå, biträdande jurist, 1992-1993

Advokatfirman Ekholm & Hesselman, biträdande jurist, 1989-1992

Stockholms tingsrätt, tingsnotarie, 1987-1989

Om mig

Tor biträder i huvudsak bolag som bedriver finansiell verksamhet, däribland bolag med tillståndspliktig verksamhet under Finansinspektionens tillsyn. Han biträder även bolag inom områden som rör regelefterlevnad (compliance), tillsyn och tillstånd men även i stor omfattning med olika finansiella transaktioner (kredit, säkerhetsavtal, leasing och factoring/fakturaköp). Därutöver medverkar Tor vid granskning eller upprättande av de flesta typer av kommersiella avtal inom områdena bank och finans samt företagsöverlåtelser. Inom bolagsrätten biträder han klienter vid t. ex. genomförande av bolagsstämmor, nyemissioner och upprättande av aktieägaravtal.