Next Advokater


Tydlig specialistkompetens

Exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Et factum est in tricesimo anno in quarto mense in quinta mensis cum essem in medio captivorum iuxta fluvium Chobar aperti sunt caeli et vidi visiones Dei in quinta mensis ipse est annus quintus transmigrationis regis Ioachin factum est verbum Domini ad Hiezecihel filium Buzi sacerdotem in terra Chaldeorum secus flumen Chobar et facta est super eum ibi manus Domini et vidi et ecce ventus turbinis veniebat ab aquilone et nubes magna et ignis involvens et splendor in circuitu eius et de medio eius quasi species electri id est de medio ignis et ex medio eorum pinnis eorum in quattuor partibus et facies et facies autem bovis a sinistris ipsorum quattuor et facies aquilae ipsorum quattuor et facies eorum et pinnae eorum extentae desuper duae pinnae singulorum iungebantur et duae tegebant corpora eorum et unumquodque coram facie sua ambulabat ubi erat impetus spiritus illuc gradiebantur nec revertebantur cum ambularent et similitudo animalium aspectus eorum quasi carbonum ignis ardentium et quasi aspectus lampadarum haec erat visio discurrens in medio animalium splendor ignis et de igne fulgor egrediens et animalia ibant et revertebantur in similitudinem fulguris coruscantis cumque aspicerem animalia apparuit rota.

Marknadsföringsrätten och ”influencers” – reklam, PR eller spegling av egen åsikt? 2018, Brandnews ...

Publikationer i urval


 • Marknadsföringsrätten och ”influencers” – reklam, PR eller spegling av egen åsikt? 2018, Brandnews

 • Agentlagen - En kommentar till lagen om handelsagentur m.m, 2014, Norstedts juridik, Norstedts Gula Bibliotek

 • Publicering på Internet – om ansvaret för innehållet i externa inlägg på hemsidor, 2013

 • I immaterialrättens gränsland (samlingsverk), 2012, Jure förlag

 • Sekretess och immaterialrätt - parallella skyddsformer, 2012, Patenteye (1/2012)

 • Sekretessavtal – och det rättsliga skyddet för företagshemligheter, 2012, Jure förlag

 • Exploatering av kändisars namn och ansikten, 2011, Brandnews

 • Journalistik, PR eller reklam? – några marknadsrättsliga aspekter, 2011, Infotorg juridik

 • Skadeståndspreskription vid intrång i det industriella rättsskyddet eller angrepp mot företagshemligheter, 2011, NIR- nordiskt immateriellt rättsskydd

 • Avtalad tystnad, 2010, Patenteye (3/2010)

 • Ipred - Nytt vapen mot oidentifierade intrångsgörare, 2009, Pointlex, Infotorg Juridik

 • Moms på upphovsrättsersättning- ett genuint problem, 2009, NIR - Nordiskt Immateriellt Rättsskydd /Skattenytt

 • Rätten till och ansvaret för innehållet i Reklamfilm, 2009, Brandnews (BN 5-6/2009)

 • I gränslandet mellan marknadsrätt och tryckfrihet, 2008, Brandnews (BN 5/2008)

 • Rättsskyddet enda motmedlet mot plagiat, 2008, Pointlex Infotorg Juridik

 • Licensiering av merchandisingrättigheter, 2007, Brandnews (BN 1/2007)

 • Rättsskyddet- en integrerad del av den varumärkesbyggande processen, 2007, Brandnews (BN 4/2007)

 • Ersättning för lidande eller annat förfång vid upphovsrättsintrång – särskilt om ersättningsberäkningen, 2006, NIR 3/2006

 • Expertkommentarer i immaterialrätt - Blendow Lexnova


 • Inskränkningar i upphovsrätten – upphovsrättsligt skyddade alster som bevisning i tvistemål, 2019 (Pia Järvengren Gerner medförfattare)

 • Marknadsföringsrätten och ”influencers” – redaktionellt innehåll, PR eller reklam? 2018 (Pia Järvengren Gerner medförfattare)

 • Skadeståndsberäkning vid immaterialrättsintrång – skälig ersättning, 2018

 • Bestämning av vitesbelopp vid marknadsföringsrättsliga mål, 2018 (Pia Järvengren Gerner medförfattare)

 • Något om skydd för kända varumärken vid jämförande reklam, 2017 (Pia Järvengren Gerner medförfattare)

 • Upphovsrättsligt skyddade verk som bevisning i tvistemål, 2017

 • Implementeringen av direktiv leder till ny lag om företagshemligheter, 2017

 • En dyr historia när Nestlé förlorar i omfattande varumärkestvist mot Orkla, 2017 (Pia Järvengren Gerner medförfattare)

 • Ny viktig EU-dom om upphovsrätt, 2016 (Thorbjörn Öström medförfattare)

 • Företagshemlighetsskyddet harmoniseras inom EU, 2016

 • Modernisering av upphovsrätten på den digitala inre marknaden, 2016 (Thorbjörn Öström medförfattare)

 • Ny domstol för immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål, 2016 (Jan Lindén medförfattare)

 • Tolkning av upphovsrättslicensavtal – särskilt om specifikationsprincipen och specialitetsgrundsatsen, 2015

 • Konkurrensklausuler i anställningsförhållande – vad kan man avtala om? 2015

 • Företagshemlighetsskyddets begränsningar – och något om förhållandet till immaterialrättsliga förfoganden över databaser, 2015

 • Två sidor av det varumärkesrättsliga myntet; Del 1 – något ytterligare om de straffrättsliga bedömningsprinciperna vid uppsåtliga varumärkesintrång, 2014

 • Kommersiell immaterialrätt – den straffrättsliga dimensionen, 2014

 • Släkt- och artistnamn i varumärkesrätten, 2014

 • Företagshemlighetsskyddet i utveckling, 2013

 • Några aspekter att fundera över vid registrering av varumärken och mönster utan prövning av relativa registreringshinder, 2013

 • Relativa registreringshinder och verkligt bruk i varumärkesrätten, 2013

 • Den kollektiva upphovsrätten, 2013

 • Interimistiska beslut – förutsättningar och risker, 2013 (Tobias Eltell medförfattare)

 • Något om det rättsliga skyddet för datorprogram – rättsfall från EU-domstolen, 2012

 • Upphovsrättsligt skydd för kartor m.m. – ger upphovsrätten ett investeringsskydd? 2012

 • Varningsbrev – särskilt vid angrepp mot företagshemligheter, 2012

 • Domsrätt på Internet, 2012

 • Ett intressant mål om varumärkeslicenser, 2012

 • Ny varumärkeslag 2011

 • Avtalad sekretess i kommersiella förhållanden – en introduktion till sekretessavtals innehåll och funktion, 2011

 • Skadeståndsberäkning – särskilt om förutsättningarna för bevislättnad, 2011

 • Skadeståndspreskription, 2011

 • Avtalad upphovsrätt – regler och principer vid tolkning av upphovsrättslicensavtal, 2011

 • Skydd för varumärken vid användning av sponsrade länkar i söktjänster på Internet – en redogörelse för EU-domstolens avgöranden i frågan, 2011 (Anna-Karin Abdon medförfattare)

 • Skyddet för egen bild och namn i reklamsammanhang, 2011

 • Bloggjuridik – om ansvaret för innehållet i externa inlägg på hemsidor, 2011

Läs mer