Next Advokater


Specialist expertise

Magnus Tonell

Lawyer | Partner

Specialist areas

 • Intellectual Property Law
 • IT Law

Memberships

Swedish Bar Association 2009

The Institute of Intellectual Property, Marketing and Competition Law (IMC), Uppsala University

Member of Swedish Practitioners Council

Member of the Swedish National Group of AIPPI

Member of the Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG)

Member of the Swedish Association for the Protection of Intellectual Property (SFIR)

Member of the Swedish Copyright Association (SFU)

Languages

 • Swedish
 • English

Education

LL.M. Stockholm University, 2001

Studies in Business Administration, Stockholm University

Career

Next Advokater (former ADN Law), Partner, 2013-

Advokatfirman Fylgia, Lawyer, 2010-2013

AGL Advokater, Lawyer/associate, 2006-2010

Administration of literary rights in Sweden, lawyer responsible for negotiations, 2001-2006

About me

Magnus works primarily in the fields of Intellectual Property Law, Trade Secrets and Market Law, IT Law, with a particular focus on commercial contracts and dispute resolution in these areas.

Magnus has many years’ experience of working with several significant cases in this area. Magnus is a frequently engaged as a speaker on the above subjects. Magnus has lectured at Stockholm University and Uppsala University, and also at leading providers of courses such as BG Institute and Fakultetskurser VJS, and at law firms and organisations such as the Swedish Association for the Protection of Intellectual Property (SFIR) and the Swedish Copyright Association (SFU).

Magnus has written a large number of articles in his fields of expertise. He is also the author of the books “Sekretessavtal och det rättsliga skyddet för företagshemligheter” [“Confidentiality agreements and legal protection for trade secrets”], Jure Förlag 2014 and “Agentlagen – en kommentar” [“The Agency Act – a comment”], Norstedts Juridik 2014. Magnus also regularly writes expert comments about intellectual property rights for Blendow Lexnova and the magazine Brandnews. Magnus is also one of the authors of the Crito modules on contract agreements and license agreements respectively, which are published and provided by Norstedt Juridik (Crito is an Internet-based tool for commercial lawyers and other lawyers that contains trade agreements with case-law and comments).

Magnus Tonell has deep expertise in copyright law and in general very knowledgeable within IP.

- Legal 500, 2020

Magnus Tonell is one of the top names in the country for trade secrets work.

- Legal 500, 2020

Magnus Tonell is a hardworking lawyer who always goes the extra mile for his clients.

- Legal 500, 2020

Publications

 • Marknadsföringsrätten och ”influencers” – reklam, PR eller spegling av egen åsikt? 2018, Brandnews
 • Agentlagen - En kommentar till lagen om handelsagentur m.m, 2014, Norstedts juridik, Norstedts Gula Bibliotek
 • Publicering på Internet – om ansvaret för innehållet i externa inlägg på hemsidor, 2013
 • I immaterialrättens gränsland (samlingsverk), 2012, Jure förlag
 • Sekretess och immaterialrätt - parallella skyddsformer, 2012, Patenteye (1/2012)
 • Sekretessavtal – och det rättsliga skyddet för företagshemligheter, 2012, Jure förlag
 • Exploatering av kändisars namn och ansikten, 2011, Brandnews
 • Journalistik, PR eller reklam? – några marknadsrättsliga aspekter, 2011, Infotorg juridik
 • Skadeståndspreskription vid intrång i det industriella rättsskyddet eller angrepp mot företagshemligheter, 2011, NIR- nordiskt immateriellt rättsskydd
 • Avtalad tystnad, 2010, Patenteye (3/2010)
 • Ipred - Nytt vapen mot oidentifierade intrångsgörare, 2009, Pointlex, Infotorg Juridik
 • Moms på upphovsrättsersättning- ett genuint problem, 2009, NIR - Nordiskt Immateriellt Rättsskydd /Skattenytt
 • Rätten till och ansvaret för innehållet i Reklamfilm, 2009, Brandnews (BN 5-6/2009)
 • I gränslandet mellan marknadsrätt och tryckfrihet, 2008, Brandnews (BN 5/2008)
 • Rättsskyddet enda motmedlet mot plagiat, 2008, Pointlex Infotorg Juridik
 • Licensiering av merchandisingrättigheter, 2007, Brandnews (BN 1/2007)
 • Rättsskyddet- en integrerad del av den varumärkesbyggande processen, 2007, Brandnews (BN 4/2007)
 • Ersättning för lidande eller annat förfång vid upphovsrättsintrång – särskilt om ersättningsberäkningen, 2006, NIR 3/2006
 • Expertkommentarer i immaterialrätt - Blendow Lexnova
 • Inskränkningar i upphovsrätten – upphovsrättsligt skyddade alster som bevisning i tvistemål, 2019 (Pia Järvengren Gerner medförfattare)
 • Marknadsföringsrätten och ”influencers” – redaktionellt innehåll, PR eller reklam? 2018 (Pia Järvengren Gerner medförfattare)
 • Skadeståndsberäkning vid immaterialrättsintrång – skälig ersättning, 2018
 • Bestämning av vitesbelopp vid marknadsföringsrättsliga mål, 2018 (Pia Järvengren Gerner medförfattare)
 • Något om skydd för kända varumärken vid jämförande reklam, 2017 (Pia Järvengren Gerner medförfattare)
 • Upphovsrättsligt skyddade verk som bevisning i tvistemål, 2017
 • Implementeringen av direktiv leder till ny lag om företagshemligheter, 2017
 • En dyr historia när Nestlé förlorar i omfattande varumärkestvist mot Orkla, 2017 (Pia Järvengren Gerner medförfattare)
 • Ny viktig EU-dom om upphovsrätt, 2016 (Thorbjörn Öström medförfattare)
 • Företagshemlighetsskyddet harmoniseras inom EU, 2016
 • Modernisering av upphovsrätten på den digitala inre marknaden, 2016 (Thorbjörn Öström medförfattare)
 • Ny domstol för immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål, 2016 (Jan Lindén medförfattare)
 • Tolkning av upphovsrättslicensavtal – särskilt om specifikationsprincipen och specialitetsgrundsatsen, 2015
 • Konkurrensklausuler i anställningsförhållande – vad kan man avtala om? 2015
 • Företagshemlighetsskyddets begränsningar – och något om förhållandet till immaterialrättsliga förfoganden över databaser, 2015
 • Två sidor av det varumärkesrättsliga myntet; Del 1 – något ytterligare om de straffrättsliga bedömningsprinciperna vid uppsåtliga varumärkesintrång, 2014
 • Kommersiell immaterialrätt – den straffrättsliga dimensionen, 2014
 • Släkt- och artistnamn i varumärkesrätten, 2014
 • Företagshemlighetsskyddet i utveckling, 2013
 • Några aspekter att fundera över vid registrering av varumärken och mönster utan prövning av relativa registreringshinder, 2013
 • Relativa registreringshinder och verkligt bruk i varumärkesrätten, 2013
 • Den kollektiva upphovsrätten, 2013
 • Interimistiska beslut – förutsättningar och risker, 2013 (Tobias Eltell medförfattare)
 • Något om det rättsliga skyddet för datorprogram – rättsfall från EU-domstolen, 2012
 • Upphovsrättsligt skydd för kartor m.m. – ger upphovsrätten ett investeringsskydd? 2012
 • Varningsbrev – särskilt vid angrepp mot företagshemligheter, 2012
 • Domsrätt på Internet, 2012
 • Ett intressant mål om varumärkeslicenser, 2012
 • Ny varumärkeslag 2011
 • Avtalad sekretess i kommersiella förhållanden – en introduktion till sekretessavtals innehåll och funktion, 2011
 • Skadeståndsberäkning – särskilt om förutsättningarna för bevislättnad, 2011
 • Skadeståndspreskription, 2011
 • Avtalad upphovsrätt – regler och principer vid tolkning av upphovsrättslicensavtal, 2011
 • Skydd för varumärken vid användning av sponsrade länkar i söktjänster på Internet – en redogörelse för EU-domstolens avgöranden i frågan, 2011 (Anna-Karin Abdon medförfattare)
 • Skyddet för egen bild och namn i reklamsammanhang, 2011
 • Bloggjuridik – om ansvaret för innehållet i externa inlägg på hemsidor, 2011